دانلود (تحقيق وضعيت كشاورزي در ايران)


دانلود (تحقيق وضعيت كشاورزي در ايران)

با آرزوی بهترینها برای شما عزیزان
نام محصول دانلودی: تحقيق وضعيت كشاورزي در ايران
درجه کیفی و رضایت از دانلود:عالی

مقدمه براي اطلاع از وضعيت و موقعيت كشاورزي كشورمان بد نيست بدانيم كه ايران با وسعت 164 ميليون هكتار در عرض جغرافيايي 25 تا 40 درجه عرض شمالي واقع است . بر اساس آخرين سرشماري كه در سال 1365 شمسي انجام شده جمعيت ايران حدود 50 ميليون نفر بوده كه 5/45 درصد آنرا جمعيت روستايي تشكيل مي داده از حدود 11 ميل


ادامه مطلبhttp://omghedid.ir/editable/num3279.html